Palma Photo 2015

Créditos

PALMAPHOTO 2015

Un projecte de l’associació de galeries d’art contemporani ART PALMA

President ART PALMA: Xavier Fiol
Vicepresident i tresorer ART PALMA: Frederic Pinya
Secretària ART PALMA: Jule Kewenig / Clara Garau
ART PALMA: ABA ART LAB, Addaya Centre d’Art Contemporani, La Caja Blanca, Galeria Horrach-Moyà, Galeria Kewenig, L21, Galeria Maior, CCC Pelaires i Galeria Xavier Fiol.
Director de PalmaPhoto: Fernando Gómez de la Cuesta
Amb la col·laboració de: Xisco Bonnín, Dani Cardona, Miquel Julià i Jordi Pallarès.

Guia PALMAPHOTO 2015

Disseny i maquetació: Aníbal Guirado / Ramon Giner
Impressió: Gráficas Planisi
D.L.: PM-XXXX

© de la present edició: Ajuntament de Palma i ART PALMA
© de les imatges: els seus autors.
© dels textos: els seus autors.