Palma Photo 2015

PhotoStreet

«UN CHIEN ANDALOU»

a cura de Fernando Gómez de la Cuesta

Amb la participació de Carlos Aires (Ronda, Málaga, 1974), Fernando Bayona (Montizón, Jaén, 1980), María Cañas (Sevilla, 1972), Arturo Comas (Sevilla, 1982), Verónica R. Frías (Córdoba, 1978), Lola Guerrera (Córdoba, 1982), Joan Lara (Barcelona, 1972), Antonio R. Montesinos (Fuengirola, Málaga, 1979), Miguel Ángel Moreno Carretero (1980), Violeta Niebla (Málaga, 1981), Florencia Rojas (Córdoba, Argentina, 1984), Miguel Ángel Tornero (Baeza, Jaén, 1978).

Aquest any els carrers de Palma seran presos per unes fotografies oníriques i absurdes. Imatges d’uns artistes nascuts o viscuts a Andalusia que conformen una peculiar exposició col.lectiva nascuda amb l’ànim de generar l’interès, el dubte, la inquietud i fins i tot el somriure de l’espectador

Este año las calles de Palma serán tomadas por unas fotografías oníricas y absurdas. Imágenes de unos artistas nacidos o vividos en Andalucía que conforman una peculiar exposición colectiva nacida con el ánimo de generar el interés, la duda, la inquietud e incluso la sonrisa del espectador.

This year the streets of Palma will be taken by a dreamlike and absurd pictures. Images of artists born or lived in Andalucia that make up a peculiar exhibition that comes with the aim of generating interest, doubt, anxiety and even the smile of the Viewer.


Moreno Carretero

Verónica R. Frías

Violeta Niebla

Antonio R. Montesinos

Arturo Comas

Carlos Aires

Fernando Bayona

Florencia Rojas

Joan Lara

Lola Guerrera

Maria Cañas

Miguel Ángel Tornero

«MOSTRADOR / Tapetes i diretes»

Coordina: Miquel Julià
Inauguració 6 juny 12:30 h
BAR VENECIA
C/ Arxiduc Lluis Salvador, 42, Palma.

Projecte coral autogestionat i provocat per la dialèctica que se genera a partir de la fotografia, la gastronomia, la literatura i la il·lustració còmica. Aquest menú se podrà degustar a diferents bars i restaurants de Ciutat. Una exposició singular impresa a les estovalles de paper.

Proyecto coral autogestionado y provocado por la dialéctica que se genera a partir de la fotografía, la gastronomía, la literatura y la ilustración cómica. Este menú se podrá degustar en diferentes bares y restaurantes de Ciutat. Una exposición singular impresa en los tapetes de papel.

A selfmanaged and coral project caused for the dialectics generated from photography, gastronomy, literature and comic illustration. This menu will be available to savor at different barsand restaurants around the city. A unique exhibition printed on paper tablecloths.

photostreet_2
photostreet_3