Palma Photo 2015

CCC Pelaires

CARLOS IRIJALBA
junio / agosto
Centre Cultural Contemporani Pelaires

0

CARLOS IRIJALBA

«DIFRACCIÓN Y TERRITORIO»

11/06/2015

inertia-2-HD

El nucli d’aquesta exposició està format per una selecció d’obres (fotografia i vídeo) que pertanyen a dues sèries, Twilight i Inercia, en les que Carlos Irijalba (Pamplona, 1979), tracte els espais destinats a l’espectacle de masses i els enfronta al mitjà sublim de la natura. El lloc mític deixa de ser-ho per rebre una extrapolada llum artificial que tot ho impregna, en una imatge poderosa i renovada del territori que té sempre com epicentre l’escala humana.

El núcleo de esta exposición está formado por una selección de obras (fotografía y vídeo) que pertenecen a dos series, Twilight e Inercia, en las que Carlos Irijalba (Pamplona, 1979), trata los espacios destinados al espectáculo de masas frente al medio sublime de la naturaleza. El lugar mítico deja de serlo para recibir una extrapolada luz artificial que todo lo impregna, en una imagen poderosa y renovada del territorio que tiene siempre como epicentro la escala humana.

The essence of the exhibition is composed by a selection of Works (photography and video) which belong from two series, Twilight and Inercia, in wich Carlos Irijalba (Pamplona, 1979), deals with the mass entertaiment medium against the sublime nature. The muthical place ceases to be extrapolated for artificial light that permeates everything in a powerful and renewed imatge of the territory that always has the human scale as epicentre.


Pie de la foto:
«Inertia 2», 2012
Impressió de tinta injectada damunt paper Hahnemuhle
150 x 180 cm
Ed. 2/5


Pelaires Centre Cultural Contemporani
C. Can Verí, 3
Palma de Mallorca
07001
Tel. +34 971 720375
Fax +34 971 723473
info@pelaires.com


Horarios
Martes a viernes: 10:30 a 13:30 h y 16:45 a 20:00 h
Sábados: 10:30 a 13:30 h