Palma Photo 2015

Gabriel Vanrell

JOAN-RAMON BONET
C/ Tous i Maroto, 1

0

JOAN-RAMON BONET

«SÈRIE FLORS»

Joan-Ramon Bonet aquí exposa el seu treball Flors. Conviuen en ell el seu amor al subjecte fotografiat i l’observació com a mirada cultivada. Imaginem-lo al seu estudi, reubicant l’objecte, ajustant a l’objecte la seva llum, recordant la seva admirada pintura flamenca, l’equilibri constructivista. De la mancança d’artificis transmet una bellesa madura i elegant que invita a gaudir-la sense preses.

Joan-Ramon Bonet expone aquí su trabajo Flors. Conviven en él su amor al sujeto fotografiado y la observación como mirada cultivada. Nos lo imaginamos en su estudio, recolocando al objeto, ajustando su luz, rememorando su admirada pintura flamenca, el equilibrio constructivista. De su falta de artificios transmite una belleza madura y elegante que invita a disfrutarla sin prisas.

Joan-Ramon Bonet here exhibits his work Flors. Live in his love of the photographed subject and observation as cultivated look. We imagine him in his Studio, relocating to the object, adjusting its light, remembering his admired Flemish painting, the constructivist balance. Their lack of artifices transmits a mature and elegant beauty that invites leisurely.

Gerros_JRBonet-2012

Pie de foto:
«Gerros», 2012
Fotografia
100 x 135 cm


Información de contacto
C/ Tous i Maroto, 1 – 07001 Palma
T +34 971 726 962 / F +34 971 729 409
galeria@gabrielvanrell.com
www.galeriagabrielvanrell.com

Horario:
Lunes – viernes: 10.30 – 13.30 / 16.30 – 20.30 h
Sábado: 10.30 – 13.30 h