Palma Photo 2015

Galeria Horrach Moyà

CARLES CONGOST
Plaça Drassanes 15

0

CARLES CONGOST

«LOOSE ENDS AND TRANSLATIONS»

11/06 – 11/09/2015

Al vídeo “The Artist Behind The Aura” (2014), Carles Congost desgrana en primera persona, per boca d’un actor, cinc anècdotes autobiogràfiques en relació a una sèrie de projectes mai abans realitzats, a través dels quals dóna forma a un relat sobre l’itinerari de l’art contemporani de l’Espanya de les dues darreres dècades. Aquest treball ha servit d’inspiració per a una sèrie de pintures i escultures mitjançant les quals l’artista revisita antics treballs, i posa en escena algunes propostes inèdites, reflexionant sobre l’autoria de les imatges, l’artifici i la repetició.

En el vídeo “The Artist Behind The Aura” (2014), Carles Congost desgrana en primera persona, por boca de un actor, cinco anécdotas autobiográficas en relación a una serie de proyectos jamás realizados, a través de las cuales da forma a un relato sobre el itinerario del arte contemporáneo de la España de las dos últimas décadas. Este trabajo ha servido de inspiración para una serie de pinturas y esculturas través de las cuales el artista revisita antiguos trabajos, y pone en escena algunas propuestas inéditas, reflexionando sobre la autoría de las imágenes, el artificio y la repetición.

At the video “The Artist Behind The Aura” (2014), Carles Congost unfolds in first person, through an actor voice, five autobiographical anecdotes related to a serial of projects never made, through them he gives form to a story about the itinerary of contemporary art in Spain in the two last decades . This work has been an inspiration for a serial of paintings and sculptures through which the artist revisits some of his past works and shows a new unseen proposals, reflecting on the authorship of the images, the artifice and the repetition.

l-video-still-_the-artist-behind-the-aura_Carles-Congost_300-dpi

Pie de foto:
Carles Congost
«The arttist behind the aura», 2014
Video HD, Ed. 3 + p.a., 27’


Información de contacto
Plaça Drassanes 15
07012 Palma de Mallorca
T +34 971 714 676
horrachmoya@ono.com / www.horrachmoya.com

Horario:
Lunes – domingos: 18 – 24 h