Palma Photo 2015

Galeria Kewenig

BENJAMIN KATZ
C/ Sant Feliu s/n / 07012 Palma de Mallorca

0

BENJAMIN KATZ

11/06 – 12 /09/2015

kewenig

Com a fotògraf, Benjamin Katz (Bèlgica, 1939), ha jugat un rol essencial al món de l’art atorgant un rostre a molts dels destacats artistes als quals ha retratat durant els últims trenta anys. On es trobi l’art, es troba a ell amb la seva discreta càmera, sempre en el punt de mira. Cap altre fotògraf ha estat mai tan a prop de la creació de l’art a Alemanya; ni ha seguit tant de prop en en Markus Lüpertz, amb qui té una bellíssima amistat des dels anys 60. Innombrables fotografies d’aquest artista es troben a l’arxiu d’en Katz, inclosa una àmplia sèrie de retrats únics, els quals permeten a l’espectador indagar en l’obra i la personalitat d’en Markus Lüpertz.

Como fotógrafo, Benjamin Katz (Bélgica, 1939), ha jugado un rol esencial en el mundo arte otorgando un rostro a muchos de los destacados artistas a los que ha retratado durante los últimos treinta años. Donde fuera que el arte se encuentre, ahí está él y su discreta cámara, siempre en en el punto de mira. Ningún otro fotógrafo ha estado nunca tan cerca de la creación del arte en Alemania; ni ha seguido tan de cerca a Markus Lüpertz, con quien mantiene una bella amistad desde los años 60. Innumerables fotografías de este artista se encuentran en el archivo de Katz, incluyendo una amplia serie de retratos únicos, los cuales permiten al espectador indagar en la obra y la personalidad de Markus Lüpertz.

As a photographer, Benjamin Katz (Belgium, 1939) has played an essential role in giving artists a familiar face: for roughly thirty years he has been making portraits of prominent artists. Wherever art is to be found, there he is, his camera unobtrusive, but always at the center of activity. No other photographer has ever been so close to the creation of art in Germany. He is particularly close to Markus Lüpertz, with whom he has maintained a friendship since 60’s. Innumerable photographs of this artist can be found in Katz’s archive, include a number of unique portraits, which allow the viewer to gain a rare insight into the work and personality of Markus Lüpertz.


Información de contacto
Oratori de Sant Feliu
C/ Sant Feliu s/n / 07012 Palma de Mallorca
T 0034 971 716 134 / F 0034 971 714 514
gallery@kewenig.com / www.kewenig.com

Horario
Dimarts – divendres: 10 – 14 / 16 – 20
Dissabte: 10 – 14