Palma Photo 2015

Galeria Maior

ANETT STUTH
C/ Can Sales, 10

0

ANETT STUTH

«COLLAGES»

11/06/2015

Wasser_2014

Les fotografies d’Anett Stuth són imatges, no en el sentit tradicional d’imatges fotogràfiques, que (tant les autèntiques semblances com les construccions fictícies) suggereixen unitat de tema, temps i lloc. Encoratjada per discursos sobre art i reportatge de la fotografia documental, Anett Stuth delimita un camí que transcendeix la dimensió convencional i redefineix l’espai fotogràfic.

Michaela Nolte

Las fotografías de Anett Stuth son imágenes, no en el sentido tradicional de imágenes fotográficas, que (tanto las auténticas semejanzas como las construcciones ficticias) sugieren unidad de tema, tiempo y lugar. Alentada por discursos sobre arte y reportaje de la fotografía documental, Anett Stuth delimita un camino que trasciende la dimensión convencional y redefine el espacio fotográfico.

Michaela Nolte

Anett Stuth’s photographs are images, but not in the traditional sense of photographic images, which (whether as authentic likenesses or fictional constructions) suggest a unity of time, place, and motif. Stimulated by discourses on art and photo reportage, on documentary photography, Anett Stuth purses a path which transcends the conventional dimension of photographic space and redefines it.

Michaela Nolte


Pie de la foto:
«Wasser», 2014
C-print, 180 x 250 cm


Información de contacto
Can Sales, 10
07012 Palma de Mallorca
T/F +34 971 72 80 98 – 618 564115
info@galeriamaior.com / www.galeriamaior.com
Horari:
Dimarts – divendres: 11 – 14 / 16.30 – 19.30
Dissabtes: 11 – 14