Palma Photo 2015

C.C. La Misericordia

«EL PAISATGE OBSERVAT»
Capella de la Misericòrdia

0

«EL PAISATGE OBSERVAT»

OBRES DEL FONS D’ART DEL CONSELL DE MALLORCA I FOTOGRAFIES DE JAUME GUAL

Comissariat: Catalina Andreu, Francesc X. Bonnín i Jaume Gual

Llorens

L’exposició ofereix una nova mirada sobre el paisatge en la qual pintura i fotografia es contraposen. A partir d’una selecció de 16 pintures del Fons d’Art del Consell de Mallorca, les fotografies de Jaume Gual ens ofereixen la rèplica actual dels paisatges naturals i urbans de la Mallorca de finals del s. XIX i primera meitat del s. XX, que foren la inspiració de nombrosos artistes plàstics.

La exposición ofrece una nueva mirada sobre el paisaje en la que pintura y fotografía se contraponen. A partir de una selección de 16 pinturas del Fondo de Arte del Consell de Mallorca, las fotografías de Jaume Gual nos ofrecen la réplica actual de los paisajes naturales y urbanos de la Mallorca de finales del s. XIX y primera mitad del s. XX, que fueron la inspiración de numerosos artistas plásticos.

The exhibition offers a new perspective on the landscape in which Painting and Photography are contrasted. From a selection of 16 paintings from the Consell de Mallorca’s Art Fund, Jaume Gual’s photographs offer us the current replica of natural and urban landscapes of Mallorca from late 19th- and first half of 20th century, which inspired numerous artists.


Pie de foto:
Vicenç Llorens
«Prat de Sant Jordi»
Oli sobre tela
20 x 28,5 cm
Inici s. XX


Información de contacto
Capella de la Misericòrdia
c/ de la Misericòrdia, 2
Tel. 971 21 95 00
www.conselldemallorca.net

Horario
Horari:
dimarts – divendres: 11 – 14 / 16.30 – 20.30
dissabte: 10 – 14