Palma Photo 2015

Louis 21

«A ROOM WITH A VIEW»
San Martí 1, Bajos

0

«A ROOM WITH A VIEW»

DITTE GANTRIIS, CRISTINA GARRIDO, MISHKA HENNER, MARCO BRAUNSCHWEILER I GABRIEL PERICÀS

11/06/2015

A cura de David Armengol
11/06/2015

A Room with a View, quarta exposició a The Apartment, proposa un doble joc: exhibir les úniques vistes possibles del lloc: les ideades pels artistes; i qüestionar la nostra percepció de l’entorn immediat mitjantçant fragments de realitat tan precisos que desdibuixin els límits entre allò que existeix i allò que no, entre allò que representa i allò que simplement és. Comissari: David Armengol. Artistes: Ditte Gantriis, Cristina Garrido, Mishka Henner, Marco Braunschweiler i Gabriel Pericàs.

A Room with a View, cuarta exposición en The Apartment, propone un doble juego: exhibir las únicas vistas posibles del lugar: las ideadas por los artistas; y cuestionar nuestra percepción del entorno inmediato mediante fragmentos de realidad tan precisos que desdibujen los límites entre lo que existe y lo que no, entre lo que representa y lo que simplemente es. Comisario: David Armengol. Artistas: Marco Braunschweiler, Ditte Gantriis, Cristina Garrido, Mishka Henner y Gabriel Pericàs.

A Room with a View, fourth exhibition at The Apartment, proposes a double game: to exhibit the unique possible views of the place: those created by the artists; and to question our perception of the immediate surroundings with fragments of reality so precise, that blur the boundaries between what exists and what doesn’t exist, between what represents and what simply is. Curator: David Armengol. Artists: Marco Braunschweiler, Ditte Gantriis, Cristina Garrido, Mishka Henner y Gabriel Pericàs.

Imagen-L-21

Peu de foto:
Cristina Garrido
«They are these or they maybe others / # WITHWHEELS», 2015
Pintura acrílica sobre impressió làser en paper RC
100 x 66 cm

Información de contacto
C/ Sant Martí, 1, Bajos
Palma de Mallorca, 07012
T +34 971 577 238
info@l21gallery.com / www.l21gallery.com

Horario
Horari:
dimarts – divendres: 10.30 – 14 / 17 – 20
dissabte: 11 – 14